KP Electronic Systems
 

Производител на радиомрежа за алармената индустрия
 
LARS NET™ от KP Electronic Systems е една от най-сигурните системи за надеждно, точно и бързо предаване на алармени сигнли. Независимо от местноста - планини или долини, равнини или градове - предаването по нашите радиопредаватели през LARS NET™ мрежа, гарантира максимална надеждност в получаването на всички аварийни съобщения в централната наблюдателна станция от защитаваните обекти.
 
Алармената индустрия зависи от високата надеждност и ефикастноста на LARS NET™ - като напълно интегрирана радио-комуникационна система - проектирана по тези стандарти, е най-доброто решение за алармената индустрия.

 • Три различни предавателя, за да подхождат на мрежи с различни размери

 • Две различни радио-комуникационни интерфейсни устройства за да удовлетворяват изискванията за малки и големи централни станции.

 • Вградено автоматично измерване на силата на сигнала от всеки предавател осигурява 100% надеждност.

 • Протоколи, които поддържат 64 000 потребителя в LARS I и 2 000 000 потребителя в LARS II

Новата 5000 серия на KP Electronics се състои от усъвършенствана радио мрежа с обновени централни и периферни устройства. Проектирани да приемат и обработват аналогови и цифрови алармени сигнали от обектови предаватели, 5000 серията е ефикасно оборудване за мониторинг и същевременно изключително надеждно при работа.

Предимства на 5000 серия

 • Windows базиран Софтуер

 • Индикация на PC за статус/грешки от DTRCI или RCI

 • Памет до 100 предходно получени съобщения

 • Нов дизайн

 • Поддържа А4 формат за принтер

 • USB и Паралелен изход

 • Многочестотен режим на работа

 • Осветен LCD дисплей за работа при ниско осветление

 • Вграден таймер за разпитване на крайни устройства

 • RCI има вграден измерител на нивото на постъпващия сигнал

 • Вграденият измерител на ниво заменя необходимостта от периферни устройства като RM4000

 • Удобен за работа

 • Бърз обмен на данни м/у DTRCI или RCI към PC


 
Системни компоненти
 
RCI5000™
 


Радио комуникационен интерфейс между Централната станция и радио мрежата.
Честота 136-174 MHz / 420-490 MHz
 
Сърцето и мозъка на LARS NET™ мрежите е RCI™. RCI™ получава всички съобщения, декодира и предава обработените данни по RS-232 интерфейса към компютъра. В случай на повреда на компютърната система , RCI™ незабавно преминава в "Локален режим ", предупреждава оператора и служи като временно back-up устройство докато не се разреши проблема.
 
Цялото управление, контрол и информация на мрежата се извършва посредством RCI™.
 
Важни характеристики

 • Много бърза и ефективна обработка на сигнала, до 20 съобщения в секунда

 • Възможност за обширно адресиране, 64.000 с LARS I и повече от 2.000.000 с LARS II

 • Поддържа много протоколи за различни приложения, LARS I и LARS II в сигурността, RCMS™ в телеметрията и контрола

 • Поддържа няколко стандартни RS 232 протокола за автоматизация

 • Вграден изход за принтер за печат в реално време

 • Автоматично предупреждение относно комуникацията, когато е много натоварено или спокойно за дълго време

 

 нагоре

  DEST TOP DTRCI5000™
 


Eфикасен радиоприемник/ приемна станция за всяка централна станция.
Чeстота 136-174 MHz / 420-490 MHz
 
DTRCI5000™ е компактен модул, разработен специално за клиенти, които изискват малки и ефикасни централни станции. DTRCI5000™ получава всички съобщения, декодира ги и предава обработените данни към компютъра посредством своят RS 232 сериен порт. В случай на повреда в компютърната система, устройството преминава в "Локален режим", позволявайки непрекъснато приемане на радио съобщенията.
 
Важни характеристики

 • Вградена 16-бутонна клавиатура за лесно управление и настройка

 • Точна и ефективна обработка на сигналите

 • Лесно се адаптира към различните версии софтуер на централните станции.

 • Вграден порт за принтер за печат в реално време

 • LCD дисплей с 20 символа

 • Поддържа няколко стандартни протокола

 • Всичките функции на централната станция събрани в едно компактно устройство

 • Поддържа еднопосочни и двупосочни предаватели/приематели

 • USB, RS-232 портове

Основни приложения
 
 

 • Градове и населени места

 • Радио алармени системи

 • Болници

 • Училища

 • Жилищни комплекси

 • Фабрики

 • Летища

 • Посолства

 • Военни и полиция

 • Хотели

 • Музеи

 • Пристанища

 • Места за паркинг

 •  нагоре

    EXR5000™
   


  Външен радиоприемник
  Честота 136-174 MHz 420-490 MHz
   
  Сърцето на модерната радио система с голям обхват на действие е централна станция, където всички съобщения се получават и обработват.Системата трябва да разчита на висока производителност, и надеждно радио устройство.
   
  EXR5000™ се състои от съвременна радиостанция със синтезатор, захранване, резервни батерии и устройство за отчитане силата на сигнала - всичко поместено в атрактивна 19" кутия.
   
  Важни характеристики

  • Висококачествен радио приемник с висока избирателност

  • Висока изходяща мощност - 10, 25 и 40W

  • Вграден измерител за силата на сигнала

  • Вътрешен импулсно захранване и резервни батерии

  • Програмируеми двучестотни канали

  • Опции: аналогово-цифров преобразувател, автоматичен изход RS 232 на текстовите съобщения и силата на входящите съобщения

  • Вградена гръмозащита

  Описание
   
  EXR5000™ е външно радио устройство, служи като RF устройство в централната станция за наблюдение (CMS). Заедно с RCI5000™/DTRCI5000™ радио комуникационни интерфейсни устройства представляват пълен набор от оборудвания към централната станция.
   
  EXR5000™ съдържа програмируем предавател 10W или 25W с възможност за програмиране на честотата и мощността. Като главно радио устройство включва измерител на силата на сигнала, захранване и 7Аh резервна батерия, гръмозащита.

   
   


   

   нагоре

    SMR5000™
   


  Радио ретранслатор с голям обхват.
  Честота 136-174MHz / 420-490 MHz
   
  Всички алармени съобщения, дори и от най-отдалечения предавател, се получават от централната станция за наблюдение посредством SMR5000™ рипитер.
   
  SMR5000™ осигурява радио покритие за всички абонати на алармената система с голям обхват.
   
  SMR5000™ рипитери имат голямо разнообразие от опции и възможности за да подхождат на всеки размер, всеки терен и всеки клиент.
   
  Важни функции

  • измерител на силата на сигнала за лесно, бързо и ефикасно инсталиране и поддръжка.

  • Интелигентен алгоритъм за контрол на трафика при предаване, за да се избегнат колизиите между рипитерите

  • Предава стойностите за силата на сигнала към централната наблюдателна станция, за по-голям технически контрол и поддръжка (по избор)

  • Комбинация от VHF/UHF системи в едно устройство (по избор)

  • Пълна гама от различни по размер рипитери

  • Вградена гръмозащита

  • Буфер за 1000 съобщения

  Описание
   
  SMR5000™ - програмируем рипитер с измерител на нивото на сигнала - е базиран на приемо-предавател, кодер/декодер импулсно захранване и акумулаторна батерия. Като опция съществува аналогово-цифров преобразувател, който преубразува силата на сигнала в цифрови съобщения и ги изпраща към Централната Станция. Всяко съобщение прието от SMR5000™, се проверява от кодера/декодера и се препраща ако то е валидно и е от мрежата.
   
  Всяко едно съобщение получено от SMR5000™ се проверява от кодиращ/разкодиращ модул и препредадено, ако съобщението е било валидно и ако принадлежи към мрежата.
   
  SMR5000™ също така предава запитващи и потвърждаващи съобщения към разпитваеми алармени предаватели. В конфигурацията на LARS NET™ където се използва повече от един SMR5000™, интелигентен алгоритъм предотвратява предаването на същото съобщение повече от един път от всеки рипитер. Измерител на силата на сигнала и предаването на допълнителна информация към централната станция са уникални инструменти за инсталирането и поддръжката на алармени предаватели, предоставяйки информация за състоянието на всеки един предавател в реално време.

   
   


   

   нагоре

    RM4000™ и RDISP™ Софтуер
   


  Управление на радио мрежа на LARS NET™
  Честота 136-174 MHz / 420-490 MHz
   
  При работа с радио системи за наблюдение , трябва да знаете как системата работи - какво е максималното разстояние за предаване на сигнала? Колко рипитера са необходими за покритието на определен район? Дали получения сигнал е слаб или силен? Уникалният вграден измерител на силата на сигнала, позволява системата да даде незабавен отговор на всички тези въпроси и много други!
   
  Важни характеристики

  • RM 4000™ декодира силата на сигнала, нивото на предаване и го показва на компютъра чрез RDISP™ софтуер.

  • Нивото на сигнала се измерва като от централната станция, така и от всеки рипитер

  • RM 4000™ осигурява измерване на силата на сигнала и действа като рипитер

  • Софтуерът RDISP™ - показва и запаметява информацията за нивото на сигнала от една централна станция и до 15 рипитера

  • RDISP™ софтуер - може да генерира отчет от вътрешна база данни, помагайки да се идентифицират и разрешат технически проблеми свързани със нивото на сигнала

  Описание
   
  RM 4000™ декодира силата на сигнала, нивото на предавания получени от предавателите и приемо-предавателните устройства. За директно получените предавания в централната станция, RM 4000™ измерва нивото на получения сигнал.
   
  Цялата информация от RM 4000™ се предава към компютъра чрез сериен порт RS 232. Софтуерът RDISP™ показва и съхранява информацията за силата на сигнала.
   
  Информацията може да бъде ползвана за инсталиранe и поддръжка на системата LARS NET™. Софтуерът RDISP™ Ви позволява да разпечатате информация в няколко формата, помагайки да се анализират проблемите свързани с радио-покритието и да се оцени обхвата на всеки рипитер, подобрявайки радио-покритието на системата.
   
  RM 4000™ дава възможност на централната станция да изпълнява ролята на мрежов рипитер, разширявайки мрежовото покритие. RM 4000™ включва измерител на силата на сигнала, захранване и 7Ah резервна батерия.

   
   

   нагоре


   
  ATS100™/ATSU100™
   


  Алармен предавател със синтезатор
  Честота 136-174 MHz / 420-490 MHz
   
  ATS 100™ и ATSU 100™ са ново поколение алармени предаватели за аварийни ситуации, съвместими с всички LARS радио системи за сигнализация с голям обхват на действие. Ползва последната LSD технология, ATS 100™ се предлага с устройство работещо на две честоти VHF и UHF.
   
  Значимите нововъведения допринасят полза както на инсталаторите така и на потребителите. Свързването на DI100™ Dialer интерфейс между ATS100™ и който и да е алармен панел, позволява пълна информация на зоната да бъде предадена по радио към централната наблюдателна станция (CMS) в реално време - без намеса в телефонната линия. По този начин същата информация ще бъде изпратена паралелно към централната наблюдателна станция (CMS) по телефонна линия.
   
  ATS100™ предава периодичен сигнал за тестване за да посочи своето състояние и предупреди централната наблюдателна станция (CMS) за проблеми като ниско напрежение на акумулаторните батерии, часове нужни за да бъдат подменени батериите.
   
  Лесният за употреба програматор FTU100 позволява на инсталаторите да програмират на място или да променят параметрите на алармения предавател ATS100™ като адрес на устройството, периодичен тест и промяна в напрежението. Програмния софтуер GUP10™ се използва за програмиране и промяна на параметрите на всички алармени предаватели ATS 100™ включително и радио чистотите и съобщенията.
   
  Важни характеристики:

  • Компактен и лесен за инсталиране

  • Сериен порт за програмиране на място с FTU100™ или PC, ползвайки програмния софтуер GUP10™

  • Свързва се към всеки алармен панел и може да предаде до 256 съобщения

  • Програмируем периодичен тест на съобщенията


   

   нагоре

    PAT™
   


  Портативен алармен предавател
  Чистота 136-174 MHz / 420-490 MHz
   
  Охраната е нападната или е свидетел на нахлуване, но не може да ползва или предпочита да не ползва радиото за помощ.
   
  Възрастен човек се нуждае от спешна медицинска помощ, но не може да стигне до телефона.
   
  И в двата случая, PAT™ - личния алармен предавател е отговора и потенциален спасител.
   
  PAT™ може на бъде закачен на колана. При спешен случай двата бутона се натискат и безшумно алармено съобщение веднага се изпраща към централната станция. Цифровото кодирано съобщение позволява да се установи точната самоличност и мястото на лицето което е в опасност и да се предприемат съответните действия.
   
  Спецификации

  • Ниска цена

  • Лек, преносим и компактен

  • Ползва стандартни 9V батерии

  • Параметрите могат да се програмират

  • Опция за автоматични, периодични тест съобщения

  • "Man-down" опция. Алармено съобщение се изпраща автоматично ако охраната е повалена на земята.

  Приложения
   
   

 • Болници

 • Периметърна охрана

 • Охрана на летище

 • Посолства


 •  

   нагоре

    IAT2210™
   


  Двупосочен Алармен предавател с голям обхват на действие
  Честота 136-174 MHz / 420-490 MHz
   
  IAT2210™ осигурява най-високо ниво на радио комуникации за защита на сгради с "Висок - риск".
   
  IAT2210™ предавател съдържа радио предавател с голям обхват на действие, чувствителен приемател и модул за кодиране/разкодиране.
   
  Като допълнение, съобщенията получени в централната станция от IAT2210™ трябва да бъдат проверени и потвърдени. Веднъж потвърдени, IAT2210™ прекратява предаването на повторителни съобщения. Това означава по-ефикасно ползване на заетия RF канал, който може да подкрепя голям брой радио алармени устройства.
   
  IAT2210™ е перфектното решение за основно радио предаване ползвайки LARS NET™ и други радио алармени системи на KP.
   
  Спецификации

  • 24 часово потвърждение за състоянието на сградата

  • 8 алармени входа

  • серийния порт позволява връзка с алармени панели - до 256 различни алармени съобщения могат да бъдат предадени

  • Автоматично изпращане на съобщение"Low battery" при изтощени батерии, преди батериите да изтекат и да създадат проблеми

  • Програмируеми тестови съобщения