РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Радиостанция


  • РАДИОКОМУНИКАЦИИ -  MIDLAND - MIDLAND NEPTUNE


производител: MIDLAND
подгрупа: Разрешени радиостанции


- Система DSC - клас \"D\" - с възможност за запазване на получените DSC съобщения
- 23 бутона за управление на предния панел, позволяващи незабавно извикване на всяка една от функциите
- Основният превключвател е дублиран на микрофона, за да се избира възможно най-бързо 16 авариен канал
- Голяма осветена клавиатура, даваща възможност за използване на радиостанцията при всякакво осветление
- LCD дисплей с осветление и регулируем контраст ( за оптимална визуализация )
- Настройка за премахване на шума
- Бутон за 16 канал
- Мощност 25 W, с възможност за понижаване до 18 W
- Функция Dual Watch - позволява да се следи 16 канал по време на прослушване на избрания канал
- Функция Triple Watch - освен избрания канал, позволява да се следят 9 и 16
- Функция Scan - позволява да се извършва два типа сканиране - сканиране на всички канали или сканиране на запаметени канали с възможност за групиране
- 16 програмируеми адреса MMSI
- 20 програмируеми канала за професионално упълномощени ползватели ( необходим е програмния продукт PRG-Neptune ).